Google scholar là gì

Google Scholar là một công cụ hỗ trợ trong quá trình tìm kiếm thông tin về các tài liệu liên quan, có quy mô rộng lớn. Nó giúp người dùng tìm kiếm và thu thập nhiều thông tin đa dạng về các ngành nghề, cung cấp nguồn trích dẫn cụ thể.

Google scholar là một công cụ trợ giúp cho quá trình tìm kiếm thông tin tài liệu liên quan mang tính quy mô rộng lớn, tìm kiếm và chứa đựng nhiều thông tin về các ngành nghề cùng nguồn trích dẫn cụ thể.

Các bài viết trên trang này mang tính độc lập, quy mô luận án, có thể là nơi chứa đựng kho tàng của một giảng viên, trường đại học, thư viện tổ chức khác.

Công cụ của google scholar giúp xác định và sàng lọc cụ thể hơn về các nhà nghiên cứu học thuật trong thế giới nghiên cứu chứa đựng một lượng lớn kiến thức của các học giả. Với sự tìm kiếm hoàn toàn miễn phí tạo điều kiện truy cập thuận tiện cho bất kỳ ai có nhu cầu.

Các tính năng của google scholar mang lại:

Việc tìm kiếm nguồn thông tin có tính đa dạng tại thời điểm và vị trí tìm kiếm thuận tiện và định vị được các bài viết.

Tìm kiếm được các bài viết cùng trích dẫn hợp lý, tóm tắt ngắn gọn cho việc sử dụng tài liệu.

Bất kỳ ngành nghề nào cũng có thể tìm kiếm được các bài viết, thông tin kèm theo không giới hạn, tài liệu từ nhiều nguồn chỉ cần chọn lọc.

Tiện ích và chính thống hơn google, google scholar có sự chọn lọc các bài viết.

Các bước để có thể đọc tài liệu hiệu quả tại google scholar:

Nắm bắt được nội dung tài liệu nghiên cứu một cách nhanh nhất, đọc và tránh đọc những phần không cần thiết.

Đọc phần đặt vấn đề để có thể biết về mục đích của bài viết.

Chú tâm vào phần khuyến nghị, một số tài liệu không áp dụng cho Việt Nam.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu cũng nên đọc để có thể nắm bắt quá trình thực hiện, đọc kết quả để thấy được sự kiểm nghiệm.

Bài viết google scholar là gì được tổng hợp bởi vinhomescentralparktc.com.

 

0913.756.339