Địa Chỉ Dự Án

720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Địa Chỉ Nhà Mẫu

08 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Hotline Phòng Kinh Doanh:

0913 756 339

0903 191 286

Email: huynhxuankhanh.it@gmail.com