Thu hút tiếng Anh là gì

Thu hút trong tiếng Anh được gọi là attractive, phiên âm là əˈtræktɪv. Đây là hành động làm nổi bật những điểm mạnh của bản thân, tạo ra ấn tượng mạnh mẽ để thu hút sự quan tâm và chú ý của người khác.

Thu hút tiếng Anh là attractive, phiên âm /əˈtræktɪv/. Thu hút không phải là tập trung vào những người mà bạn cố gắng tạo ấn tượng mà là tập trung vào chính bản thân.

Trở nên thu hút trong mắt người khác là làm nổi bật những điểm mạnh của bản thân về thể chất, tinh thần và tự tin theo đuổi những gì bạn muốn.

Một số từ vựng tiếng Anh đồng nghĩa với thu hút.

Appealing /əˈpiːlɪŋ/: Hấp dẫn.Thu hút tiếng Anh là gì, SGV

Alluring /əˈljʊərɪŋ/: Lôi cuốn.

Charming /ˈtʃɑːmɪŋ/: Duyên dáng.

Pretty /ˈprɪtɪ/: Dễ thương.

Cute /kjuːt/: Dễ thương, có duyên.

Eye catching /aɪ ˈkætʃɪŋ/: Bắt mắt.

Một số mẫu câu thu hút bằng tiếng Anh.

She is a very attractive young woman.

Cô ấy là một phụ nữ trẻ rất hấp dẫn.

I find him very attractive.

Tôi thấy anh ấy rất hấp dẫn.

We need to make the club attractive to a wider range of people.

Chúng ta cần làm cho câu lạc bộ này thu hút nhiều người hơn.

He’s the most attractive man in the building, no doubt about that.

Anh ta là người đàn ông thu hút nhất trong tòa nhà, không có gì nghi ngờ về điều đó.

These factors helped to elevate the town into the list of the ten most attractive in the country.

Những yếu tố này đã giúp thị trấn vào danh sách mười điểm thu hút nhất trong cả nước.

Bài viết thu hút tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi vinhomescentralparktc.com.

Trả lời

0913.756.339