Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là một tổ chức xã hội quần chúng, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cũng là thành viên của Phong trào Chữ thập đỏ quốc tế, Trăng lưỡi liềm đỏ.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là tổ chức xã hội quần chúng.

Hội hoạt động trong phạm vi cả nước, theo Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều lệ và nguyên tắc cơ bản tương tự của phong trào Chữ thập đỏ là: Nhân đạo, vô tư, trung lập, độc lập, tự nguyện, thống nhất, toàn cầu.

Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam có tên gọi ban đầu là Hồng Thập Tự Việt Nam. Hội được thành lập ngày 23/11/1946.

Ngày 23/11/1946, Đại hội Hồng thập từ Việt Nam lần thứ nhất đã họp tại đình Thanh Ấm, Vân Đình, Ứng Hòa tỉnh Hà Đông (Hà Tây cũ), chính thức thành lập Hội Hồng thập tự Việt Nam.

Đây chính là tổ chức tiền thân của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, một tổ chức với tôn chỉ công tác nhân đạo của nhân dân, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đại hội đã mời Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch danh dự và bầu bác sĩ Vũ Đình Tụng là Hội trưởng, tương đương các Chủ tịch sau này.

Bài viết Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được biên soạn bởi vinhomescentralparktc.com.

Trả lời

0913.756.339