Guinness là gì

Sách Guinness World Records, hay còn được gọi là Guinness, là tập sách ghi chép mọi kỷ lục thế giới được công nhận, bao gồm cả kỷ lục do con người thiết lập và kỷ lục do thiên nhiên tạo ra.

Guinness hay còn gọi là kỷ lục thế giới Guinness, tên tiếng Anh là Guinness World Records được biết đến từ khi thành lập vào năm 1955, đến năm 2000 với tên là sách kỷ lục Guinness.

Sách kỷ lục Guinness ghi lại tất cả các kỷ lục thế giới được công nhận gồm kỷ lục do con người thực hiện và cả kỷ lục của thiên nhiên tạo ra.

Sách được xuất bản hàng năm và là sách có bản quyền bán chạy nhất thế giới.

Lịch sử ra đời của sách kỷ lục thế giới Guinness.

Sách kỷ lục thế giới Guinness là ý tưởng của ông Hugh Beaver, giám đốc của hãng bia Guinness khi đi săn ở North Slob.

Ý tưởng của ông đã trở thành hiện thực khi một nhân viên của hãng Guinnness đề nghị ý kiến này với các bạn ở trường Đại học, những người đang điều hành một hãng đi tìm sự thật ở London.

Anh em nhà McWhirter đã biên soạn sách kỷ lục Guinness vào năm 1954, một ngàn bản đã được in và bán ngay sau đó.

Một số kỷ lục thế giới Guinness được ghi nhận.

Người cao nhất: Robert Wadlow.

Người cao nhất còn sống: Sultan Kösen.

Người lùn nhất: Chandra Bahadur Dangi.

Người lùn nhất còn sống: Jyoti Amge.

Người đàn ông nặng nhất: Jon Brower Minnoch.

Người phụ nữ nặng nhất: Carol Yager.

Người nặng nhất còn sống: Manuel Uribe.

Bài viết Guinness là gì được tổng hợp bởi vinhomescentralparktc.com.

Trả lời

0913.756.339