Những câu nói về nguyên tắc sống trong tiếng Hàn

Câu nguyên tắc sống trong tiếng Hàn như “성격이 운명이다 (seonggyeoki unmyeongida)” có nghĩa là “tính cách là vận mệnh,” “부지런함은 1위 원칙이다 (bujireonhameun ilwi weonchukida)” dịch là “cần cù là nguyên tắc hàng đầu.”

Những câu nói về nguyên tắc sống trong tiếng Hàn như 성격이 운명이다 (seonggyeoki unmyeongita) tính cách là vận mệnh, 사람을 믿으라 돈을 믿지 말라(sarameul miteura toneul mitji malra) hãy tin ở con người, đừng tin ở đồng tiền.

Nguyên tắc sống là thứ bạn nên chọn để làm trọng tâm cuộc sống của mình vì không ai làm những điều đúng đắn mà lại phải hối hận hay dằn vặt cả.

Một số câu nói tiếng Hàn về nguyên tắc sống.

신용이 없으면 아무것도 못한다.

Sinyong eobseumyeon amugeosto moshanta.

Một lần bất tín thì vạn lần bất tin.SGV, những câu nói về nguyên tắc sống trong tiếng Hàn

성격이 운명이다.

Seonggyeoki unmyeongita.

Tính cách là vận mệnh.

부지런함은 1위 원칙이다.

Bujireonhameun 1uy wuonchilita.

Cần cù là nguyên tắc số 1.

행복이란 어느 때나 노력의 대가이다.

Haengbukiran eoneu ttaena noreokeui taegaita.

Hạnh phúc bao giờ cũng là giá trị của sự nỗ lực.

두번째 생각이늘 더 현명한 법이다.

Tubeonjjae saenggakineul teo hyeonmyeonhan beobita.

Suy nghĩ lần hai luôn sáng suốt hơn một lần.

사람을 믿으라 돈을 믿지 말라.

Sarameul miteura toneul mitji malra.

Hãy tin ở con người, đừng tin ở đồng tiền.

Bài viết những câu nói về nguyên tắc sống trong tiếng Hàn được tổng hợp bởi vinhomescentralparktc.com.

Trả lời

0913.756.339