Đại gia thép Hòa Phát sản xuất thức ăn chăn nuôi

Đây là công ty con mới ra mắt của Tập đoàn Hòa Phát, có số vốn điều lệ 300 tỷ đồng và mục tiêu doanh thu 3.000 tỷ đồng trong 3 năm tới. Nhà máy sản xuất được đặt tại Khu công nghiệp Phố Nối A (Hưng Yên) với công suất khoảng 300.000 tấn một năm. Sau khi xuất lô hàng thương mại đầu tiên, nhà máy sẽ hoạt động ổn định từ năm 2016.

Theo lãnh đạo Hòa Phát, bên cạnh lĩnh vực cốt lõi là thép, sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ là chiến lược dài hạn của tập đoàn, được ưu tiên nguồn lực về nhân sự, tài chính. Tổng giám đốc Trần Tuấn Dương sẽ là người đại diện quản lý vốn của tập đoàn tại công ty con, ông Nguyễn Việt Thắng – Phó tổng giám đốc được bổ nhiệm làm Giám đốc công ty.

Năm 2014, Hòa Phát đạt doanh thu hơn 25.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3.250 tỷ đồng, lần lượt tăng 35% và 62% so với năm 2013, vượt kế hoạch đề ra. Mới đây, Hội đồng quản trị tập đoàn cũng thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với doanh thu dự kiến 22.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.300 tỷ đồng.

Tập đoàn dự kiến chia cổ tức năm 2014 trong quý II/2015, tỷ lệ 30%, trong đó 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu, ngoài ra, công ty cũng dự kiến phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, tỷ lệ 30%. Năm nay, mức cổ tức Hòa Phát ước khoảng 20%.

Phương Linh

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời