Cốt truyện tiếng Anh là gì

Từ “cốt truyện” trong tiếng Anh là “storyline,” cách phát âm là ˈstɔː.ri.laɪn. Thuật ngữ này ám chỉ diễn biến câu chuyện trong sách, phim, trò chơi điện tử hoặc vở kịch.

Cốt truyện tiếng Anh là storyline, phiên âm ˈstɔː.ri.laɪn. Từ này dùng để nói về diễn biến của một quyển sách, bộ phim, trò chơi điện tử hoặc vở kịch nào đó. Thông thường cốt truyện chính là yếu tố quyết định sự thành công và doanh thu của một tác phẩm nghệ thuật.

Một số mẫu câu tiếng Anh về cốt truyện.

Mean Girls has an amazing storyline. It perfectly describes the typical high school dramas that we can often see amongst teenagers.

Mean Girls có một có truyện tuyệt vời. Nó diễn tả hoàn hảo những drama trong trường cấp 3 mà chúng ta thường thấy ở lứa tuổi teen.

Despite the strong sales, The Last of Us Part II ’s storyline is very divisive and causes massive controversies within the gaming industry and its fandom.

Mặc cho doanh thu mạnh, cốt truyện của The Last of Us Part II mang tính rất chia rẽ và gây ra tranh cãi lớn trong ngành công nghiệp game và cộng đồng người hâm mộ.

Most horror movies’ storylines are very predictable. There’s usually a killer or a ghost wanting to kill the main character.

Cốt truyện của những bộ phim kinh dị thường rất dễ đoán. Thông thường sẽ có một kẻ sát nhân hoặc một con ma muốn giết nhân vật chính.

Personally I think that the storyline of Romeo and Juliet is so lame. I don’t know why people praise it so much. What’s the point of killing yourself over someone just because of love?

Theo cá nhân tôi nghĩ thì cốt truyện của Romeo và Juliet rất nhàm chán. Tôi chẳng hiều vì sao người ta lại ca tụng nó đến vậy. Tại sao lại phải tự kết liễu bản thân cho một ai đó chỉ vì tình yêu cơ chứ?

Bài viết cốt truyện tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi https://vinhomescentralparktc.com/.

Tìm hiểu thêm:

Trả lời

0913.756.339