Associate degree là gì

Associate degree được hiểu là bằng cao đẳng liên kết, thuật ngữ này thường xuất hiện trong các chương trình giáo dục quốc tế. Đây là một loại hình bằng cấp có tính chất liên kết, được cấp sau khi học trong hai năm.

Associate degree là bằng cao đẳng liên kết, thuật ngữ này xuất hiện ở các chương trình giáo dục quốc tế. Là một loại hình bằng cấp mang tính liên kết, một văn bằng được cấp sau hai năm học.

Associate degree được cho là bằng cao đẳng liên kết quan trọng là nền tảng giáo dục mở ra nhiều cơ hội việc làm và học tập.

Với sinh viên thì chi phí học tập của chương trình associate degree cũng khá hợp lý, tiết kiệm được tổng chi phí cho bằng cử nhân nếu bạn tiếp tục học nâng cấp bằng. Associate degree có thêm quá trình học tập trực tuyến và sở hữu nhiều nền tảng giáo dục hiện đại.

Chương trình học cơ bản của associate degree:

Để được cấp bằng associate degree bạn cần phải đạt đủ 60 tín chỉ, hoàn thành trong hai năm học. Những chương trình đào tạo Associate degree được sử dụng định dạng cho phép sở hữu những văn bằng trong ít nhất là một năm học. Associate degree còn cung cấp thêm một lộ trình học rút gọn hỗ trợ quá trình học bằng cử nhân và đối với bằng cử nhân tối thiểu 4 năm học mới kết thúc.

Associate degree có 4 loại cơ bản sau:

Associate of Arts: bằng cao đẳng liên kết nghệ thuật.

Associate of Science: Bằng cao đẳng liên kết khoa học.

Associate of Applied: Bằng cao đẳng liên kết nghệ thuật ứng dụng.

Associate of Applied Science: Bằng cao đẳng liên kết khoa học ứng dụng.

Thông tin yêu cầu nhập học chương trình cấp bằng associate degree:

Các yêu cầu nhập học cho các chương trình bằng cấp associate degree thường ít nghiêm ngặt hơn so với các chương trình cấp bằng cử nhân. Tất cả các chương trình associate degree yêu cầu bằng tốt nghiệp trung học hoặc GED. Nhiều chương trình cấp bằng khác yêu cầu gửi điểm đơn giản cho vị trí lớp học.

Bài viết associate degree là gì được tổng hợp bởi vinhomescentralparktc.com.

Trả lời

0913.756.339