Vay 245 triệu USD phát triển hệ thống truyền tải điện

Khoản tín dụng vừa được Citi Bank Việt Nam thu xếp cùng một số ngân hàng nước ngoài tại Nhật Bản, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc). Bộ Tài Chính sẽ là cơ quan bảo lãnh, trong khi Cơ quan bảo hiểm tín dụng xuất khẩu và đầu tư Nhật Bản (NEXI) chịu trách nhiệm bảo hiểm khoản vay.

Theo NPT, từ nay đến năm 2020 mỗi năm đơn vị sẽ đầu tư 15.000-18.000 tỷ đồng nhằm phát triển hệ thống điện quốc gia. Để đáp ứng nhu cầu, thời gian qua, doanh nghiệp đang tích cực huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau như: ODA, ưu đãi nước ngoài, tín dụng xuất khẩu…

Trước đó, NPT phát hành lần đầu 1.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm.

Thành Tâm

Trả lời

hotline Vinhomes Central Park