Tổng tài sản khối ngân hàng vốn nhà nước giảm 6.500 tỷ đồng

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, tổng tài sản của các tổ chức tín dụng đến ngày 31/10/2014 đạt gần 6,3 triệu tỷ đồng, tăng 12.860 tỷ đồng so với cuối tháng 9/2014. Mức tăng này chủ yếu nhờ sự tăng trưởng của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, nước ngoài, công ty tài chính và cho thuê, còn tài sản của nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước lại giảm gần 6.500 tỷ đồng trong tháng.

So với cuối năm ngoái, tổng tài sản của hệ thống tăng 6,3%. Khối ngân hàng thương mại Nhà nước vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, đạt hơn 2,7 triệu tỷ đồng, tăng 8,3% so với cuối năm 2013. Tiếp đến là nhóm ngân hàng cổ phần với trên 2,6 triệu đồng, tăng 6,7%. Nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài, công ty tài chính và cho thuê giảm lần lượt 2% và 4,4% so với cuối năm 2013.

tai-san-ngan-hang-2921-1418189123.jpg

Tài sản của các ngân hàng thương mại Nhà nước giảm gần 6.500 tỷ đồng trong tháng 10.

Vốn điều lệ của hệ thống tổ chức tín dụng tiếp tục tăng, đạt hơn 435.000 tỷ đồng tại 31/10/2014, cao hơn 3,2% so với cuối năm trước. Tình hình tài chính của hệ thống tiếp tục lạc quan hơn, với ROA (tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản) và ROE (tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) lần lượt ở 0,51 và 5,49, cao hơn mức 0,36 và 3,81 cuối tháng 9/2014.

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu bình quân đạt 13,2%, cao hơn mức yêu cầu hiện nay là 9%. Tuy nhiên, mức này đạt được chủ yếu nhờ nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài, công ty tài chính và cho thuê, còn nhóm ngân hàng trong nước chỉ đạt 10 – 12,5%.

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn đạt 19,4%, thấp hơn mức quy định là 30%. Cho vay vẫn đóng vai trò quan trọng nhất trong hoạt động của các ngân hàng thương mại, khi tỷ lệ cấp tín dụng so với vốn huy động đạt 83,4%, tăng so với mức 82,7% hồi cuối quý III/2014.

Huyền Thư

Trả lời

hotline Vinhomes Central Park