Thi tuyển Tổng giám đốc cho Tổng công ty Quản lý bay

Yêu cầu đặt ra với các ứng viên thi tuyển làm Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay là phải tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành không lưu; tốt nghiệp hoặc đang học lý luận chính trị cao cấp trở lên; có ít nhất 7 năm công tác trong ngành Giao thông vận tải; 3 năm làm công tác quản lý về lĩnh vực liên quan đến bảo đảm hoạt động bay…

Ứng viên phải có Chương trình hành động, trong đó đánh giá thực trạng công tác bảo đảm hoạt động bay và những thách thức đối với hoạt động của Tổng công ty Quản lý bay trong quá trình hiện đại hóa và hội nhập hàng không quốc tế. Cùng với đó là đưa ra những mục tiêu và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, an toàn, hiệu quả đối với việc cung ứng các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.

Gần đây, ngành kiểm soát không lưu đã xảy ra một loạt sự cố như vụ việc mất điện tại ACC Hồ Chí Minh, máy bay quân sự vi phạm khoảng cách với máy bay Vietnam Airlines… Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã đánh giá nguồn nhân lực của tổng công ty, trình độ kiểm soát viên không lưu rất thấp cả về trình độ và tiếng Anh. Những sự cố trong gần đây không phải trực tiếp do kiểm soát viên không lưu song cho thấy sự yếu kém của cả hệ thống.

Do vậy, Bộ Giao thông Vận tải đã quyết định thi tuyển chức danh lãnh đạo Tổng công ty Quản lý bay để chấn chỉnh công tác quản lý của doanh nghiệp này. Dự kiến cuộc thi sẽ được tổ chức vào đầu quý I/2015.

Đoàn Loan

0913.756.339