Dự án Hà Đô Green Lane có được đánh giá siêu phẩm tại thị trường quận 8