Vietcombank sẽ sáp nhập một ngân hàng khác

Tại sự kiện này, ban lãnh đạo Vietcombank đã trình cổ đông chủ trương sáp nhập một tổ chức tín dụng vào ngân hàng. Theo đó, Hội đồng quản trị có nhiệm vụ tìm kiếm đối tác phù hợp, thực hiện việc nghiên cứu khả thi, lập Đề án sáp nhập trình đại hội đồng cổ đông, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan chức năng.

Theo lộ trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng đến năm 2017, Ngân hàng Nhà nước định hướng giảm bớt số lượng ngân hàng xuống còn khoảng 20 đơn vị và hình thành một số ngân hàng thương mại có quy mô lớn với khả năng cạnh tranh mạnh.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo Vietcombank cho rằng, việc thực hiện sáp nhập là cơ hội tốt giúp nhà băng tăng quy mô, năng lực cạnh tranh và góp phần thực hiện chủ trương tái cơ cấu hệ thống ngân hàng Việt Nam; phù hợp với định hướng, mục tiêu chiến lược của Vietcombank là trở thành ngân hàng số một của Việt Nam.

Daihoicodongbatthuong-4-3065-1419590516.

Chủ tịch Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại đại hội cổ đông bất thường ngày 25/12.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Nghiêm Xuân Thành cho biết, Vietcombank đặt mục tiêu chiến lược trở thành ngân hàng số một tại thị trường trong nước cả về quy mô và chất lượng. Đồng thời, Vietcombank muốn góp phần nâng cao hình ảnh, tầm vóc và tính cạnh tranh của ngân hàng Việt Nam so với các ngân hàng trong khu vực.

“Kết quả kinh doanh hiệu quả, an toàn và bền vững của Vietcombank trong thời gian qua đã góp phần khẳng định năng lực quản trị điều hành và chất lượng của hệ thống Vietcombank trong nước và quốc tế”, ông Thành nói.

Tại đại hội, Vietcombank cũng đã có tờ trình về việc thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Kim Oanh để dự kiến giữ chức vụ Phó tổng giám đốc; tờ trình thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lại Hữu Phước để cử giữ chức vụ Trưởng phòng kiểm tra, giám sát, tuân thủ…

Đồng thời, Đại hội cũng tiến hành bầu bổ sung ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Vietcombank chi nhánh Hà Nội, vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Hoài Thu

0913.756.339