Việt Nam hợp tác Đài Loan phát triển chứng khoán phái sinh

Trong hai ngày 6, 7/11/2014, Sở Giao dịch chứng khoán Gretai đã chủ trì tổ chức Diễn đàn thị trường mới châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 10 tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), với sự tham gia của chuyên gia thị trường vốn của Ngân hàng Thế giới, cơ quan quản lý thị trường vốn đến từ các thị trường mới trong và ngoài khu vực…

Chủ đề chính của diễn đàn năm nay bàn về việc tối ưu hóa vai trò các Sở giao dịch chứng khoán trong việc phát triển thị trường vốn các doanh nghiệp nhỏ và vừa và tăng cường cơ hội hợp tác giữa các thị trường.

Dịp này, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có các buổi làm việc với Sở Giao dịch chứng khoán Đài Loan (TWSE) và Sở Giao dịch các hợp đồng tương lai Đài Loan (TAIFEX) để thảo luận về các cơ hội hợp tác trong hoạt động quản trị công ty và phát triển sản phẩm phái sinh trong các năm tới.

Diễn đàn thị trường mới là sáng kiến của Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc từ năm 2011 nhằm tạo ra một diễn đàn cho các nhà lãnh đạo của các Sở giao dịch chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức, phát triển và hoạt động của thị trường mới và tìm kiếm các biện pháp khắc phục khó khăn tại các sở. Năm 2012, diễn đàn đã được tổ chức tại Hà Nội với chủ đề “Tập trung cải thiện chất lượng của thị trường mới trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương”.

Huyền Thư

Trả lời

0913.756.339