SHB giảm gần 800 tỷ đồng nợ xấu

Ngân hàng SHB đã tổng kết và đưa ra những thông tin về tình hình hoạt động quý 3 và 9 tháng đầu năm. Theo đó, SHB tiếp tục mở rộng mạng lưới với việc khai trương thêm 5 chi nhánh và 3 phòng giao dịch mới tại các vùng kinh tế trọng điểm trong và ngoài nước, nâng tổng số lên 400 điểm giao dịch tại 32 tỉnh, thành phố ở Việt Nam, Lào và Campuchia.

Ngoài ra, SHB còn có 2 công ty con là công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản (SHBAMC) và CTCP chứng khoán SHB (SHBS). Tổng số cán bộ nhân viên của SHB đến 30/9 là gần 5.500 người, tăng 9% so với năm 2013, trong đó số lượng nhân sự có trình độ Đại học và trên Đại học chiếm trên 85%.

Polyad

Tổng nguồn vốn huy động của SHB đến 30/9 là 139.410,1 tỷ đồng, tăng 10.577,7 tỷ đồng, tương ứng tăng 8,2% so với cuối năm 2013. Trong đó, huy động thị trường I đạt 119.919,2 tỷ đồng, tăng 12.248,6 tỷ đồng so với cuối năm 2013. Nguồn vốn huy động từ tiết kiệm của dân cư tăng 11.335,9 tỷ đồng; huy động từ thị trường 2 là 19.490,88 tỷ đồng, giảm 1.194,5 tỷ đồng so với cuối năm 2013. Huy động và cho vay tiền gửi của SHB tại các tổ chức tín dụng khác chênh lệch ròng so với nhận tiền gửi các tổ chức tín dụng khác là 5.500,1 tỷ đồng.

Tổng dư nợ cho vay tổ chức kinh tế và cá nhân SHB đến 30/9 đạt 96.099,75 tỷ đồng, tăng 19.590,1 tỷ đồng, tương ứng tăng 25,6% so với cuối năm 2013. Công tác thu hồi xử lý nợ quá hạn, nợ xấu được đặc biệt chú trọng trong 9 tháng đầu năm. SHB đã thực hiện đồng bộ các giải pháp: tập trung quyết liệt thu hồi nợ quá hạn, nợ xấu; thực hiện bán nợ xấu cho VAMC; thực hiện các giải pháp về tái cấu trúc doanh nghiệp để khôi phục và cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh; xử lý tài sản đảm bảo, xem xét miễn giảm lãi suất; cơ cấu lại kỳ hạn trả nợ phù hợp với dòng tiền nguồn thu của khách hàng… Kết quả đạt được: tỷ lệ nợ xấu là 2,4%, giảm 794,93 tỷ đồng so với cuối năm trước.

Tăng trưởng tín dụng của SHB được định hướng theo nhóm ngành hàng, khách hàng mục tiêu và tập trung vào một số ngành ít rủi ro như: đẩy mạnh khách hàng cá nhân có thu nhập trung bình trở lên, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xuất khẩu, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa thuộc lĩnh vực nông sản, lương thực; năng lượng, giao thông, tiêu dùng, dịch vụ… Đồng thời, SHB đẩy mạnh cho vay đối với các lĩnh vực được khuyến khích phát triển tín dụng theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, giảm thiểu rủi ro và tạo nền tảng khách hàng vững chắc cho ngân hàng như: nông nghiệp nông thôn, xuất nhập khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp phụ trợ và công nghệ cao.

Ngân hàng đã tham gia tài trợ vốn cho nhiều dự án lớn, trọng điểm của quốc gia như: nhiều tuyến đường thuộc Quốc lộ 1A, dự án cơ sở hạ tầng cầu đường tại TP Đà Nẵng, TP HCM, Bắc Ninh, Hải Dương, nhà máy lọc dầu Dung Quất, giúp SHB đẩy mạnh tín dụng dài hạn, an toàn.

SHB đã triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ đa dạng, nhiều tiện ích ngân hàng bán lẻ hiện đại trên toàn hệ thống. Trong 9 tháng đầu năm, ngân hàng chú trọng việc phát triển các sản phẩm phi tín dụng nhằm tăng tổng thu nhập của SHB đồng thời giảm thiểu rủi ro trong hoạt động ngân hàng: tổng doanh số bảo lãnh đạt hơn 10.000 tỷ đồng, tăng 4.200 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2013. Doanh số thanh toán quốc tế đạt gần 1,8 tỷ USD, tăng hơn 500 triệu USD so với cùng kỳ năm 2013. Dịch vụ kinh doanh ngoại hối đạt 1,6 tỷ USD.

So với cùng kỳ năm 2013, tổng thu nhập thuần và tổng lợi nhuận của SHB tăng trưởng cao. Việc chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 9 tháng đầu năm là 356,69 tỷ đồng trong khi nợ xấu nợ quá hạn của ngân hàng giảm mạnh từ 4,08% cuối năm 2013 xuống còn 2,4% thời điểm 30/9.

Quý IV, ngân hàng đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh nhằm thực hiện mục tiêu đưa SHB vào nhóm ngân hàng TMCP có quy mô kinh doanh lớn xét về thị phần, thị trường và số lượng khách hàng. Nhà băng cũng tăng cường vai trò công tác quản trị điều hành hệ thống của các khối, trung tâm, phòng, ban, Hội sở chính với các phòng, ban các đơn vị kinh doanh trực thuộc theo ngành dọc. Mục đích để nâng cao chất lượng hiệu quả điều hành hoạt động kinh doanh; chủ động theo dõi ứng phó kịp thời với diễn biến thị trường để có quyết định kịp thời, phù hợp với diễn biến của thị trường và yêu cầu phát triển. Điều này còn giúp ngân hàng đẩy mạnh phát triển thị phần đối với các mảng kinh doanh chính: huy động thị trường I, tín dụng, thẻ nội địa và thẻ quốc tế và các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ tiện ích, mang tính cạnh tranh cao. Ngân hàng cũng đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng toàn hệ thống, cho vay các lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của Chính phủ, các dự án trọng điểm, dự án lớn có hiệu quả.

(Nguồn: SHB)

Trả lời

hotline Vinhomes Central Park