Scholar là gì

Scholar có nghĩa là học giả, là người theo đuổi hoạt động nghệ thuật và trí tuệ, đặc biệt là những người phát triển chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu.

Scholar có nghĩa là học giả, người theo đuổi các hoạt động nghệ thuật và trí tuệ, đặc biệt là những người phát triển chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu.

Scholar cũng có thể là một hội viên học viện, người làm việc như một giáo sư, giáo viên hoặc nhà nghiên cứu tại một trường Đại học hoặc tổ chức giáo dục Đại học khác.

Một hội viên học viện thường có bằng cấp cao hoặc bằng cuối như Tiến sĩ. Một số học giả độc lập, chẳng hạn như các nhà văn và trí thức công cộng làm việc bên ngoài học viện.

Thuật ngữ scholar đôi khi được sử dụng với ý nghĩa tương đương với học thuật và mô tả nói chung những người đạt được sự thành thạo trong một chuyên ngành nghiên cứu. Tuy nhiên, nó có ứng dụng rộng hơn, được sử dụng để mô tả những người có nghề nghiệp được nghiên cứu trước khi tổ chức giáo dục Đại học.

Nhiều học giả cũng là giáo sư giảng dạy của người khác. Ở một số quốc gia, danh hiệu giáo sư nghiên cứu đề cập đến một giáo sư độc quyền hoặc chủ yếu tham gia nghiên cứu, có ít hoặc không có nghĩa vụ giảng dạy.

Scholar có thể dựa vào phương pháp học thuật hoặc học bổng, một nguyên thể của các nguyên tắc và thực tiễn được các học giả sử dụng để đưa ra tuyên bố của họ về thế giới là hợp lệ và đáng tin cậy nhất có thể và làm cho chúng được công chúng biết đến.

Một học giả độc lập là bất kỳ ai tiến hành nghiên cứu học thuật bên ngoài các trường Đại học và học viện truyền thống.

Bài viết scholar là gì được tổng hợp bởi Vinhomescentralparktc.com.

Trả lời

0913.756.339