Ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS

Ngày Thế giới phòng chống AIDS lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 1 tháng 12 năm 1988, giúp giảm bớt một số định kiến xung quanh căn bệnh này và thúc đẩy sự nhận thức về vấn đề này như một vấn đề tác động đến cả gia đình.

Chương trình chung của Liên Hiệp Quốc về HIV/ AIDS.

Dr. Mann thích sáng kiến này, đã chấp thuận và đồng ý với kiến nghị về việc tổ chức ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS đầu tiên vào ngày 1 tháng 12 năm 1988.

Bunn đồng ý và được bổ nhiệm làm viên chức thông tin đại chúng thứ nhất cho chương trình toàn cầu về bệnh AIDS.

Cùng với Netter, Bunn đã nghĩ ra, thiết kế và thực hiện lễ khai mạc ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS đầu tiên.

Nay là nhận thức và sáng kiến phòng chống bệnh kéo dài nhất trong lịch sử y tế công cộng.

Ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS tập trung vào các trẻ em và người trẻ.

Các chủ đề trên lúc đó đã bị chỉ trích mạnh mẽ vì đã lờ đi sự kiện là người ta thuộc mọi lứa tuổi đều có thể bị nhiễm HIV và bệnh AIDS.

Tuy nhiên, các chủ đề đã thu hút sự chú ý tới nạn dịch HIV/ AIDS, giúp giảm bớt một số kỳ thị xung quanh căn bệnh này và giúp thúc đẩy sự nhìn nhận vấn đề là một bệnh gia đình.

Năm 2004, chiến dịch thế giới phòng chống bệnh AIDS đã trở thành một tổ chức độc lập.

Bài viết ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS được biên soạn bởi Vinhomescentralparktc.com.

0913.756.339