Ông Dominic Scriven rời ban quản trị REE

Thông tin trên vừa được Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (Mã CK: REE) thông báo trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM. Theo đó, ông Dominic Timothy Charles Scriven sẽ rời Hội đồng quản trị (HĐQT) của REE sau ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra, dự kiến là ngày 27/3.

Trước đó, hai quỹ Amersham Industries Limited và Veil Holdings Limited – hai đơn vị mà ông Dominic Scrive đang là Giám đốc điều hành – vừa đăng ký bán lần lượt 2,1 triệu và 5,9 triệu cổ phiếu REE.

Cùng với ông Dominic Scriven, ông Lê Anh Tuấn cũng thôi làm thành viên Ban kiểm soát của REE.

Kỳ Duyên

Trả lời

0913.756.339