Mua cổ phần ngân hàng yếu, nhà đầu tư ngoại phải gắn bó lâu dài

Theo Thông tư 38 mới được Ngân hàng Nhà nước ban hành, trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài quyết định mua cổ phần của nhà băng yếu kém, ngoài các văn bản theo yêu cầu khi mua cổ phần của tổ chức tín dụng, nhà đầu tư phải nộp kèm văn bản cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với tổ chức tín dụng yếu kém, hỗ trợ tổ chức tín dụng yếu kém trong áp dụng công nghệ hiện đại, phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu bên mua nộp phương án mua cổ phần và cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém, bao gồm nội dung chi tiết và lộ trình thực hiện với từng biện pháp hỗ trợ cụ thể như cơ cấu lại tổ chức mạng lưới, nâng cao năng lực tài chính, xử lý nợ xấu, quản trị điều hành, áp dụng công nghệ hiện đại, phát triển sản phẩm dịch vụ và giải pháp xử lý các tồn tại của tổ chức tín dụng yếu kém.

mua-co-phan-4584-1418096399.jpg

Nhà đầu tư nước ngoài phải ký cam kết khi mua cổ phần của tổ chức tín dụng yếu kém.

Khi tìm được nhà đầu tư nước ngoài phù hợp, tổ chức tín dụng yếu kém phải lập hồ sơ gửi tới Ngân hàng Nhà nước xem xét, thẩm định và trình Thủ tướng quyết định tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, một cá nhân nước ngoài không được sở hữu vượt quá 5% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng, với tổ chức là không quá 15%, nhà đầu tư chiến lược tối đa là 20%. Tỷ lệ sở hữu tối đa của một nhà đầu tư nước ngoài và người có liên quan không được vượt quá 20% vốn điều lệ; với các tổ chức là không quá 30%.

Trong trường hợp đặc biệt để thực hiện cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém, gặp khó khăn, mức sở hữu cổ phần cần vượt quá mức quy định trên, Thủ tướng sẽ quyết định tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư đó.

Để việc mua bán được minh bạch, Ngân hàng Nhà nước cũng tiến hành lấy ý kiến Bộ Tài chính về các thông tin liên quan các vi phạm pháp luật chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài, tình hình sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài và người có liên quan tại tổ chức tín dụng Việt Nam mà nhà đầu tư nước ngoài đề nghị mua cổ phần, thông tin nhận diện nhà đầu tư nước ngoài.

Thông tư sẽ có hiệu lực từ 1/2/2015.

Phương Linh

Trả lời

0913.756.339