Không cưỡng chế doanh nghiệp nếu chỉ nợ lệ phí hải quan

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản xử lý vướng mắc về lệ phí. Trong đó, cơ quan này yêu cầu các đơn vị không áp dụng biện pháp cưỡng chế nếu doanh nghiệp chỉ nợ lệ phí hải quan. Doanh nghiệp khi đó được coi là đáp ứng đủ điều kiện kiểm tra và áp dụng thời hạn nộp thuế theo quy định hiện hành. 

Theo Tổng cục Hải quan, để tạo thuận lợi cho người nộp tiền trong việc thu nộp lệ phí, không phát sinh thêm thủ tục, không tăng chi phí trong quá trình chuyển tiền, ngành đang nghiên cứu, trao đổi với các đơn vị liên quan để thực hiện ủy nhiệm thu qua các doanh nghiệp viễn thông.

Ngọc Tuyên

0913.756.339