EVN giảm vốn tại công ty tài chính

Động thái trên nằm trong lộ trình thoái giảm vốn ngoài ngành của EVN. Phiên đấu giá sẽ diễn ra vào ngày 5/12 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thời gian qua EVN đã chuyển nhượng cho Công ty International ERGO một triệu cổ phần, giảm tỷ lệ sở hữu từ 22,5% vốn điều lệ xuống còn 20% tại Công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn cầu; hoàn thành thoái vốn lần một tại ABBank, chuyển nhượng cho Geleximco 25,2 triệu cổ phần, giảm tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ từ 24,3% xuống còn 16,02%. Ngoài ra, EVN cũng hoàn thành thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện lực Việt Nam.

Tính đến tháng 9/2014, tổng số vốn đầu tư ngoài ngành mà EVN thu về từ thoái vốn tại các công ty bảo hiểm, ngân hàng là hơn 373 tỷ đồng.

Trịnh Nguyên

0913.756.339