Thủ tướng: ‘Việt Nam cam kết sử dụng tài trợ hiệu quả’

Phát biểu tại Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam (VDPF) năm 2014 tổ chức sáng nay (5/12), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những khuyến nghị của các nhà tài trợ dành cho quá trình cải cách thể chế, pháp luật tại Việt Nam, góp phần để kinh tế phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả hơn.

“Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, bao gồm cả những tư vấn về chính sách, kỹ thuật và hỗ trợ về nguồn lực từ các đối tác phát triển. Việt Nam cam kết sử dụng hiệu quả những nguồn lực được tài trợ”, Thủ tướng nhấn mạnh.

VDPF-6883-1417774685.jpg

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nhận định lượng vốn ODA dành cho Việt Nam trong năm tới sẽ không giảm nhiều.

Chia sẻ bên lề diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết lượng vốn hỗ trợ phát triển (ODA) dành cho Việt Nam trong năm tới sẽ không giảm nhiều, thậm chí một số nhà tài trợ còn tăng mức cam kết dù Việt Nam đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình.

Tuy nhiên, ông cũng từ chối tiết lộ con số cụ thể. Nguyên nhân là mỗi quốc gia có một niên khóa tài chính khác nhau, nếu yêu cầu họ cùng công bố số vốn ODA cam kết viện trợ tại một thời điểm sẽ rất khó khăn.

Ngoài ra, Việt Nam đã không còn là một nước nghèo nên ODA không còn là vấn đề lớn, VDPF sẽ chỉ là diễn đàn để các nhà tài trợ và Chính phủ đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các cải cách. “Sau hội nghị này, vào thời điểm thích hợp họ sẽ công bố lượng vốn ODA dành cho Việt Nam”, Bộ trưởng Vinh cho biết.

Trong hơn hai thập kỷ qua, các nhà tài trợ, nay là các đối tác phát triển quốc tế đã cam kết cho Việt Nam vay hơn 80 tỷ USD vốn ODA, trong đó hơn một nửa đã được giải ngân. Kể từ năm 2013, sau 20 năm là quốc gia nhận tài trợ, Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam (VDPF) đã được tổ chức thay cho Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ (CG), trở thành diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao, tạo điều kiện thảo luận chính sách giữa Chính phủ Việt Nam với các nhà tài trợ, khu vực tư nhân, các tổ chức quốc tế và trong nước.

Phương Linh

Trả lời

hotline Vinhomes Central Park