Thêm lãnh đạo Bảo Việt thôi nhiệm

Theo bản công bố thông tin vừa được Tổng giám đốc Nguyễn Quang Phi ký ngày 26/12, Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã có quyết định cho thôi giữ chức Giám đốc khối đối với 3 nhân sự, bao gồm ông Lê Hải Phong (khối Quản lý tài chính), ông Dương Đức Chuyển (khối Đầu tư) và ông Hoàng Việt Hà (khối Quản lý hoạt động).

Trước đó, ông Dương Đức Chuyển và Lê Hải Phong đã cùng 2 nhân sự chủ chốt khác là nguyên Chủ tịch Lê Quang Bình và ông Nguyễn Ngọc Anh thôi nhiệm tại Hội đồng quản trị doanh nghiệp ngày 23/12.

Sau khi các lãnh đạo nêu trên rời ban điều hành, Tập đoàn Bảo Việt cũng vừa bổ nhiệm ông Đậu Minh Lâm vào vị trí Giám đốc khối Đầu tư, với thời hạn 5 năm kể từ ngày 25/12. Ông Lâm cũng đồng thời là nhân sự mới của Hội đồng quản trị Bảo Việt.

Ngoài những vị trí nêu trên, trong ngày 25/12, Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt cũng đã tiến hành bầu ông Nguyễn Ngọc Thụy vào vị trí Trưởng ban, thay thế ông Phan Kim Bằng – người mới nhận trọng trách trong Hội đồng quản trị.

Ngọc Tuyên

Trả lời

0913.756.339