Hoàn thành hồ sơ hải quan cho doanh nghiệp sau 2 giờ

Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn đối với cơ quan hải quan các địa phương về các quy định mới của Luật Hải quan (có hiệu lực từ đầu năm 2015). Trong đó, cơ quan này đặt ra các yêu cầu rất cụ thể về thời hạn hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa… 

Cụ thể, cơ quan quản lý yêu cầu thời hạn hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ hải quan không quá 2 giờ làm việc, kể từ thời điểm tiếp nhận đầy đủ từ doanh nghiệp. Thời hạn hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa cũng không được quá 8 giờ làm việc.

Đối với lô hàng có số lượng lớn, nhiều chủng loại hoặc việc kiểm tra phức tạp thì thủ trưởng cơ quan hải quan nơi làm thủ tục quyết định việc gia hạn thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa. Thời gian gia hạn tối đa không quá hai ngày.

Trong việc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan, thời hạn được xác định trong quyết định, nhưng tối đa là 10 ngày làm việc. Trường hợp phạm vi kiểm tra lớn, nội dung phức tạp thì người đã ký quyết định kiểm tra có thể gia hạn 1 lần nhưng không quá 10 ngày làm việc.

Trong buổi làm việc với Tổng cục Hải quan hồi giữa năm, Thủ tướng cho rằng, công tác quản lý và thủ tục hải quan còn nhiều tồn tại, hạn chế. Thủ tục hải quan cho xuất khẩu mất 4 ngày, cao gấp 2 lần so với bình quân khu vực, nhập khẩu là 4 ngày trong khi bình quân khu vực chỉ có 3 ngày. 

Ngay sau đó, người đứng đầu Chính phủ đã yêu cầu ngành đến cuối năm 2014 phải giảm 50% thời gian thực hiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu so với hiện nay. Số lượng giấy tờ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu cũng cần được giảm, đồng thời công khai các chỉ số thông quan. Đến năm 2015, ngành phải giảm thời gian làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu ngang bằng với mức bình quân của các nước ASEAN-6. Theo Bộ Tài chính, trong năm nay việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia đã giúp doanh nghiệp giảm 30% thời gian thông quan hàng xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó, hệ thống thông quan tự động được triển khai cũng đã rút ngắn thời gian đối với luồng xanh từ 3 phút xuống còn 3 giây và giảm được hơn 7 giờ từ khi đăng ký tờ khai đến khi quyết định thông quan giải phóng hàng nhập khẩu.

Ngọc Tuyên

Trả lời

0913.756.339