Hộ kinh doanh không phải chuyển thành công ty mới được mua hóa đơn

Quy định mới được cơ quan thuế đưa ra trước đó, nhằm hướng dẫn thực hiện Luật số 71/2014 sửa đổi, bổ sung 6 luật về thuế (Luật thuế Giá trị gia tăng, Thu nhập cá nhân, Thu nhập doanh nghiệp, Tiêu thụ đặc biệt, Tài nguyên, Quản lý Thuế). Theo văn bản này, từ đầu năm 2015, nếu muốn có hóa đơn xuất bán cho khách, các hộ kinh doanh phải làm thủ tục chuyển thành doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty. 

Để kịp thời triển khai nội dung này từ đầu năm tới, các cơ quan thuế vừa nhận được chỉ đạo từ các cấp và thông báo đến các hộ kinh doanh. Tuy nhiên, các tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ lẻ cho rằng quy định này không phù hợp và có thể làm xáo trộn hoạt động việc làm ăn của họ, đặc biệt trong mùa cao điểm cuối năm. 

Trước những phản ánh đó, ngày hôm nay 16/12, Tổng cục Thuế vừa có văn bản gửi các Cục thuế hướng dẫn việc sử dụng hóa đơn của hộ, cá nhân kinh doanh vẫn được thực hiện theo các quy định cũ. 

Ngọc Tuyên

0913.756.339