HNX tăng cường quản trị doanh nghiệp niêm yết

Thông tin trên được Phó tổng giám đốc HNX Nguyễn Vũ Quang Trung cho biết tại hội thảo “Tổ chức Đại hội đồng cổ đông hiệu quả tổ chức mới đây. Theo đó, từ năm 2015, Sở sẽ chính thức phát động chương trình tuần lễ quản trị công ty, đánh giá công bố thông tin và minh bạch.

quan-tri-cong-ty-JPG-8046-1421850024.jpg

Ông Nguyễn Vũ Quang Trung cho biết việc tổ chức tuần lễ quản trị công ty sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao tính minh bạch, đối mặt được với những thách thức trong thời kỳ hội nhập.

Tuần lễ quản trị công ty dự kiến được tổ chức định kỳ hàng quý với các nội dung xoay quanh các nguyên tắc quản trị công ty của OECD, các vấn đề còn nổi cộm trong thực tiễn doanh nghiệp và giới thiệu một số thông lệ tốt về quản trị công ty đã được thừa nhận rộng rãi trên thế giới… Các tiêu chí của chương trình đánh giá công bố thông tin và minh bạch năm nay sẽ được công bố trong tháng 4/2015 và công bố kết quả vào tháng 10/2015.

Bà Vũ Thị Kim Liên – Chủ tịch Hội đồng tư vấn quản trị công ty HNX cho biết trong bối cảnh chất lượng quản trị công ty còn nhiều hạn chế, việc xây dựng tuần lễ này sẽ giúp nâng cao chất lượng quản trị của các doanh nghiệp niêm yết, trang bị cho các doanh nghiệp kiến thức cần thiết để đương đầu với thử thách mới trong thời kỳ hội nhập.

Cũng tại hội thảo, ông Bùi Hoàng Hải – Vụ Quản lý phát hành chứng khoán (Ủy ban Chứng khoán) đã lưu ý những thay đổi lớn trong Luật Doanh nghiệp 2014. Với Luật mới, doanh nghiệp có quyền lựa chọn cơ cấu tổ chức quản lý công ty theo mô hình có ban kiểm soát hoặc không có ban kiểm soát; điều kiện tiến hành đại hội đồng cổ đông giảm từ 65% tỷ lệ dự họp xuống còn 51%; tỷ lệ thông qua Nghị quyết cũng giảm từ 75% xuống 65% và 51% đối với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, mở rộng cách thức lấy ý kiến bằng văn bản sang hình thức gửi fax, thư điện tử; cho phép thực hiện bầu dồn phiếu theo quy định của công ty…

Phương Linh

Trả lời

0913.756.339