Hải quan không thu phí kiểm tra hàng bằng máy soi

Trước đó, tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp với Bộ Tài chính, một số đơn vị cho rằng một số cơ quan hải quan thu phí kiểm tra hàng hóa qua máy soi container. Ngày 28/11, Tổng cục Hải quan có văn bản khẳng định không thu một khoản phí, lệ phí nào cho việc kiểm tra hàng hóa xuất nhập xuất nhập khẩu bằng máy soi container.

Từ năm 2010 đến nay, Tổng cục Hải quan đã trang bị 10 hệ thống máy soi container cho hầu hết cửa khẩu hoặc địa điểm có lưu lượng hàng hóa lớn. Như tại Cục Hải quan TP HCM trang bị 5 máy soi, Cục Hải quan TP Hải Phòng 2 máy soi, các Cục hải quan Bình Dương, Đà Nẵng và Đồng Nai được trang bị mỗi đơn vị một máy soi… Việc làm này nhằm phục vụ công tác kiểm tra, giám sát hải quan để đẩy nhanh thời gian thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Theo Tổng cục, việc nâng hạ, vận chuyển container hàng hóa thuộc diện phải kiểm tra thực tế bằng máy soi từ bãi cảng vào khu vực soi chiếu do các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hoặc thuê doanh nghiệp cảng, kinh doanh vận tải… thực hiện. Đơn vị xuất nhập khẩu phải trả các khoản phí nâng hạ, vận chuyển cho doanh nghiệp vận tải và cảng, cơ quan hải quan không thu khoản phí này.

Để giảm chi phí nâng hạ, vận chuyển hàng xuống mức thấp nhất cho đơn vị xuất nhập khẩu, Tổng cục đang chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố có trang bị máy soi container nêu trên làm việc với doanh nghiệp cảng, kho bãi bố trí các khu vực đặt máy soi thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa vào soi chiếu. Đồng thời, cơ quan hải quan và doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp cảng phải rà soát các loại khoản chi phí liên quan đến hoạt động trên.

Ngọc Tuyên

Trả lời

0913.756.339