Doanh thu từ bán lẻ của FPT tăng trưởng 80%

Công ty cổ phần Tập đoàn FPT cho biết đã đạt doanh thu 30.857 tỷ đồng sau 11 tháng, tăng 24% so với cùng kỳ và vượt 10% kế hoạch. Con số này chủ yếu đóng góp từ các lĩnh vực như xuất khẩu phần mềm (tăng trưởng 37%), dịch vụ viễn thông (tăng 19%), phân phối (tăng 22%) và bán lẻ (tăng 80%) so với cùng kỳ…

Trong tháng 11, riêng doanh thu từ mặt hàng iPhone tăng vọt lên 655 tỷ đồng nhờ phân phối iPhone 6 và iPhone 6 Plus. Con số này cao gấp khoảng 5 lần so với mức trung bình các tháng trước đó. 

Sau 11 tháng, lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn là 2.269 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.487 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 4.323 đồng. 

Thị trường nước ngoài tiếp tục đóng góp tích cực về cả doanh thu và lợi nhuận nhờ nỗ lực mở rộng và chiến lược M&A. Lũy kế 11 tháng, doanh thu từ hoạt động toàn cầu hóa đạt trên 3.200 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động này 527 tỷ, tăng 14%. 

Ngọc Tuyên

Trả lời

hotline Vinhomes Central Park