Chính phủ yêu cầu đưa nợ xấu về 3% trong năm nay

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01 về những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015. Theo đó, mục tiêu đưa tỷ lệ nợ xấu về dưới 3% là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm lành mạnh hóa tài chính, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn tín dụng để sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.

no-xau-2-4412-1420473664.jpg

VAMC sẽ được tăng cường tiềm lực tài chính và mua bán nợ theo cơ chế thị trường.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước được giao hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho thị trường mua, bán, xử lý nợ, tài sản bảo đảm, xác định rõ trách nhiệm của người đi vay và quyền hạn của chủ nợ. Đồng thời, văn bản cũng khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia mua, bán nợ xấu, tăng cường tiềm lực tài chính cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và giám sát việc phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro của các tổ chức tín dụng.

Trước đó, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết đến giữa tháng 9/2014, tỷ lệ nợ xấu của các tổ chức tín dụng là 5,43% và có thể đạt mục tiêu đưa về 3% vào năm 2015. Để đạt mục tiêu này, bên cạnh việc yêu cầu các tổ chức tín dụng trích lập đủ, đúng dự phòng rủi ro, VAMC cũng dự kiến nâng cao năng lực tài chính và tiếp tục mua khoảng 100.000 tỷ đồng nợ xấu trong năm 2015, sau khi đã mua được 123.000 tỷ đồng dư nợ xấu trong năm qua.

Liên quan đến chính sách tiền tệ, Chính phủ cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát, thị trường tiền tệ. Ngoài ra, nhà điều hành cũng kiểm soát tăng trưởng tín dụng gắn liền với nâng cao chất lượng, quản lý hiệu quả thị trường ngoại tệ, thị trường vàng, tiếp tục khắc phục tình trạng đôla hóa, vàng hóa trong nền kinh tế, tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước.

Năm 2015, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 13-15%, tổng phương tiện thanh toán tăng từ 16-18%.

Huyền Thư

Trả lời

hotline Vinhomes Central Park