36 loại phế liệu không được phép nhập khẩu

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành quyết định quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất. Theo đó, từ ngày 5/2/2015, có 36 loại phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam làm nguyên liệu sản xuất.

Cụ thể gồm thạch cao, xỉ hạt nhỏ (xỉ cát) từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép, các nguyên tố hóa học đã được kích tạp dùng trong điện tử, giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa), giấy kraft hoặc bìa kraft hoặc giấy hoặc bìa sóng, chưa tẩy trắng; đồng, nhôm, kẽm phế liệu và mảnh vụn… Quyết định này chỉ áp dụng đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất. 

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với các loại phế liệu thuộc phụ lục danh mục của quyết định này. 

Ngọc Tuyên

Trả lời

0913.756.339