Vợ ông Đặng Thành Tâm bán cổ phiếu giải quyết việc gia đình

Bà Thanh đăng ký bán cổ phiếu từ ngày 11/11 đến 10/12/2014 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận trên sàn với lý do giải quyết việc gia đình, thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán TP HCM cho hay.

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh là vợ ông Đặng Thành Tâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (Mã CK: KBC). Ông Tâm hiện nắm hơn 101,2 triệu cổ phiếu, tương đương 34,9% vốn điều lệ.

Nếu bán thành công số cổ phiếu trên, tỷ lệ sở hữu của bà Thanh chỉ còn 1,09%, tương đương hơn 4,2 triệu cổ phiếu. Số tiền thu được ước tính hơn 50 tỷ đồng tính theo giá ngày 6/11. Tháng 9/2014, bà Thanh cũng đã bán thành công 3 triệu cổ phiếu.

Mới đây, Đại hội cổ đông KBC đã thông qua chào bán riêng lẻ 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi và 1.200 tỷ đồng cổ phiếu tính theo mệnh giá nhằm cơ cấu lại các khoản nợ hiện tại; Bổ sung nguồn vốn kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính; Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng cho các dự án khu công nghiệp, khu đô thị tiềm năng; Đầu tư vào công ty con, công ty liên kết.

Huyền Thư

Trả lời

hotline Vinhomes Central Park