Vietcombank có Phó tổng giám đốc mới

Thay mặt Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Nghiêm Xuân Thành đã trao Nghị quyết cho ông Nguyễn Mạnh Hùng và quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc cho bà Nguyễn Thị Kim Oanh với hiệu lực đảm nhiệm cương vị từ ngày 26/12.

Đ/c Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW chúc mừng đ/c Nguyễn Mạnh Hùng và đ/c Nguyễn Thị Kim Oanh;

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương chúc mừng ông Nguyễn Mạnh Hùng và bà Nguyễn Thị Kim Oanh.

Vừa qua, Vietcombank có những thay đổi nhân sự cấp cao quan trọng, với việc ông Nghiêm Xuân Thành được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Phạm Quang Dũng giữ chức vụ Tổng giám đốc. Với việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Phó tổng giám đốc mới, ban điều hành hiện có một Tổng giám đốc và 9 Phó tổng giám đốc (trong đó có một Phó tổng giám đốc là người Nhật Bản và một Phó tổng giám đốc phụ trách trực tiếp chi nhánh TP HCM). Việc bổ nhiệm này cần thiết cho Vietcombank khi ngân hàng đang ở giai đoạn quan trọng của việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế tiên tiến vào hoạt động kinh doanh trong bối cảnh cạnh tranh tăng cao và chương trình tái cơ cấu hệ thống tài chính ngân hàng ngày càng được đẩy mạnh, quyết liệt hơn.

(Nguồn: Vietcombank)

Trả lời

0913.756.339