Thành lập Tổng công ty MobiFone

Thủ tướng vừa đồng ý với đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Công ty TNHH một thành viên Thông tin di động MobiFone thành Tổng công ty viễn thông MobiFone.

Bộ Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ quyết định việc chuyển đổi theo quy định hiện hành và chịu trách nhiệm thực hiện cổ phần hóa MobiFone. Trước đó, vào giữa tháng 6, Thủ tướng đã phê duyệt đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giai đoạn 2014 – 2015. Theo đề án này, MobiFone sẽ được tách ra khỏi VNPT và điều chuyển nguyên trạng về Bộ Thông tin và Truyền thông. Thủ tướng cũng chỉ đạo, trong năm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông phải trình Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa MobiFone để tổ chức triển khai.

Cũng liên quan đến một doanh nghiệp khác trong lĩnh vực viễn thông, Chính phủ vừa ban hành Nghị định về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel). 

Theo đó, Viettel là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng, 100% vốn Nhà nước trực thuộc Bộ Quốc phòng, chịu sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mọi mặt của Quân ủy Trung ương. Tập đoàn thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt do Nhà nước, Bộ Quốc phòng giao và sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật. Viettel có vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng, do Nhà nước làm chủ sở hữu. 

Về quốc phòng, an ninh, Tập đoàn có nhiệm vụ trực tiếp xây dựng, quản lý, bảo đảm hạ tầng mạng lưới viễn thông, vu hồi, dự phòng cho mạng thông tin quân sự trong thời bình và chuyển sang phục vụ quốc phòng, an ninh khi có chiến tranh. Viettel cũng phải sẵn sàng bảo đảm thông tin liên lạc khi có yêu cầu và đảm bảo nhiệm vụ thông tin quân sự khác…

Về sản xuất kinh doanh, Tập đoàn thực hiện sản xuất kinh doanh đa ngành, trong đó viễn thông, công nghệ thông tin, truyền hình, bưu chính, sản xuất thiết bị là ngành kinh doanh chính…

Viettel có 63 chi nhánh tại các tỉnh, thành phố ở trong nước, 15 đơn vị hạch toán phụ thuộc, 3 chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài. Ngoài ra, Tập đoàn có 7 công ty con sở hữu 100% vốn điều lệ, 10 công ty con nắm giữ trên 50% vốn. Bên cạnh đó, Viettel còn có 10 công ty liên kết nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ. 

Ngọc Tuyên

Trả lời

0913.756.339