Sử dụng thẻ tín dụng với lãi suất 0%

BIDV là ngân hàng chào lãi suất thẻ tín dụng thấp trên thị trường với mức 15% một năm. Việc tính toán lãi đối với các khoản chi tiêu từ thẻ tín dụng được BIDV chia theo loại giao dịch. Đối với các giao dịch ứng rút tiền mặt, lãi được tính từ ngày khách hàng thực hiện giao dịch cho tới khi toàn bộ giá trị giao dịch được thanh toán đầy đủ.

Đối với các giao dịch mua bán hàng hóa dịch vụ, lãi được dự tính hàng ngày theo giá trị giao dịch và thời điểm giao dịch mà khách hàng thực hiện. Nếu trong thời hạn thanh toán theo thông báo trên sao kê, khách hàng trả toàn bộ giá trị giao dịch đã thực hiện, tài khoản thẻ sẽ được miễn lãi tương đương lãi suất 0%.

su-dung-0-2479-1418007560.jpg

Sử dụng thẻ tín dụng BIDV, khách hàng được miễn lãi tối đa 45 ngày với các giao dịch mua bán hàng hóa dịch vụ. Số ngày miễn lãi thực tế tùy thuộc vào thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch. Giao dịch càng xa ngày sao kê, số ngày được miễn lãi càng nhiều.

Nếu đã thanh toán đầy đủ theo thông báo trước hoặc chậm nhất vào ngày đến hạn và thực hiện việc mua sắm vào ngày đầu tiên của chu kỳ sao kê kế tiếp, khách hàng sẽ được hưởng đầy đủ 45 ngày miễn lãi.

Để không bị tính lãi khi sử dụng thẻ tín dụng, khách hàng lưu ý: chỉ sử dụng thẻ để mua sắm hàng hóa dịch vụ, không ứng rút tiền mặt đồng thời thanh toán đầy đủ toàn bộ giá trị giao dịch mua hàng đã thực hiện trong thời hạn thanh toán mà ngân hàng quy định.

(Nguồn: BIDV)

Trả lời

0913.756.339