SCB triển khai sản phẩm ‘Gói ưu đãi – trọn thành công’

Ngân hàng SCB đã triển khai sản phẩm “Gói ưu đãi – trọn thành công” từ ngày 23/10. Khi tham gia, khách hàng tổ chức sẽ được nhận các ưu đãi như miễn phí chuyển tiền ngoài hệ thống, phí nộp tiền và rút tiền mặt từ tài khoản, phí dịch vụ chi hộ lương, phí thu, chi hộ tận nơi…Bên cạnh đó, khách hàng sẽ được giảm 10% phí dịch vụ thanh toán quốc tế, ưu đãi cộng đến 0,6% một năm lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và giảm lãi suất tiền vay đến 0,75% một năm.

Gõ caption vào đây

Hoạt động nhằm gia tăng các tiện ích và thuận lợi cho các khách hàng là tổ chức và các công ty con, đại lý của tổ chức.

Với chính sách đa dạng hóa sản phẩm nhằm gia tăng các tiện ích cho khách hàng tổ chức, SCB đang triển khai nhiều sản phẩm và chương trình ưu đãi khác như: Tài khoản thanh toán đa lợi, Tăng ưu đãi – thêm phát tài, Chính sách khách hàng tổ chức VIP…

(Nguồn: SCB)

Trả lời

0913.756.339