Sáp nhập KCN Hoàng Mai và Đông Hồi vào Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An

Theo đó, Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An sẽ tăng thêm khoảng 1200 ha diện tích từ việc sáp nhập toàn bộ diện tích Khu công nghiệp Hoàng Mai và Khu công nghiệp Đông Hồi.

Điều chỉnh ranh giới khu công nghiệp Hoàng Mai và khu công nghiệp Đông Hồi vào khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An nhằm tạo cơ chế ưu đãi đặc biệt của Chính phủ cho các khu công nghiệp Hoàng Mai, Đông Hồi, cùng với việc xây dựng cảng chuyên dụng Đông Hồi sẽ thúc đẩy phát triển khu vực Hoàng Mai, Đông Hồi, tạo động lực xây dựng vùng kinh tế Nam Thanh – Bắc Nghệ.

Vào cuối tháng 10, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về chủ trương việc điều chỉnh ranh giới Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An nhằm phục vụ dự án Tổ hợp khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An.

Những ưu đãi