Ông Don Lam rời Ban giám đốc VOF

Ông Don Lam là thành viên Ban giám đốc của VOF từ khi quỹ được thành lập vào tháng 9/2003. Từ tổng vốn chỉ 10 triệu USD, hiện tại VOF có giá trị tài sản ròng đạt 796,2 triệu USD và được coi là quỹ đóng lớn nhất, có hoạt động đầu tư đa dạng thành công nhất tại thị trường Việt Nam.

Don-Lam-2-6036-1417509109.jpg

Ông Don Lam sẽ không còn đảm nhiệm chức vụ giám đốc không điều hành tại VOF.

Ông Steven Bates, Chủ tịch VOF cho rằng việc ông Don Lam quyết định rời Ban giám đốc VOF cho thấy cam kết tăng cường sự độc lập giữa Ban giám đốc với VinaCapital – Tập đoàn đang quản lý VOF. Từ nay, toàn bộ Ban giám đốc VOF đều là các thành viên độc lập.

Theo VinaCapital, quyết định từ nhiệm không ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của ông Don Lam đối với tập đoàn VinaCapital trên cương vị Tổng giám đốc, cũng như những hoạt động đầu tư bình thường của các quỹ đầu tư VinaCapital hiện quản lý. Việc thay đổi này nằm trong cam kết nâng cao chuẩn mực và chất lượng quản trị, tính tuân thủ pháp luật triệt để trong hoạt động đầu tư, quản lý tài sản của tập đoàn VinaCapital khi hiện tại, các Ban giám đốc của các quỹ đầu tư do VinaCapital quản lý chỉ bao gồm các thành viên độc lập.

Theo báo cáo của VinaCapital, VOF có lợi nhuận tốt trong năm 2014 nhờ vào các cổ phần quan trọng tại Hòa Phát, Kinh Đô, Dược Hậu Giang, Bảo vệ Thực vật An Giang, PetroVietnam và hiệu ứng từ chương trình mua lại cổ phiếu quỹ. Thống kê cho thấy, từ trước đến nay, các khoản đầu tư vào các thị trường vốn và công ty tư nhân là phần đóng góp lớn nhất vào lợi nhuận của VOF. Quỹ sẽ tiếp tục tập trung vào các cơ hội thuộc những lĩnh vực này

Các cổ đông của quỹ mong muốn thúc đẩy các khoản đầu tư vào các thị trường vốn lên tỷ trọng 50-60% toàn danh mục (từ mức 30-35% trước đây).

VinaCapital hiện quản lý 3 quỹ dạng đóng, đang niêm yết tại Thị trường Chứng khoán London (AIM) gồm: VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited (VOF), VinaLand Limited (VNL) và Vietnam Infrastructure Limited (VNI). VinaCapital cũng là tập đoàn đồng quản lý quỹ đầu tư công nghệ DFJ VinaCapital L.P, cùng với Draper Fisher Jurvetson – tập đoàn công nghệ nổi tiếng thế giới.

Kim Thanh

Trả lời

hotline Vinhomes Central Park