OCB tuyển dụng nhiều vị trí quan trọng

Qua hơn 18 năm hình thành và phát triển, OCB đã có 98 điểm giao dịch tại các tỉnh, thành phố trọng điểm trên cả nước với hơn 2.000 cán bộ nhân viên. Ngân hàng đã khẳng định được vị thế, uy tín trên thị trường tài chính và là một trong tám ngân hàng được công nhận “Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2012”; Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST500) 2013; Top 50 doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng 2014; nhận giải thưởng “Thương hiệu xuất sắc – Excellent Brand” 2013.

OCB-JPG-7499-1418007018.jpg

OCB có nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí khối khách hàng cá nhân: 20 giám đốc quan hệ khách hàng cá nhân (quản lý); 20 giám đốc quan hệ khách hàng cá nhân cao cấp; 20 giám đốc quan hệ khách hàng cá nhân (độc lập); 150 chuyên viên quan hệ khách hàng.

Khối khách hàng doanh nghiệp SME, OCB cần tuyển dụng 20 giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp SME; 50 chuyên viên quan hệ khách hàng. Mẫu đơn ứng tuyển lấy theo mẫu của OCB trên website: www.ocb.com.vn.

Thông tin chi tiết, truy cập website. Ngân hàng tiếp nhận hồ sơ ứng viên qua email: tuyendung@ocb.com.vn; miennt@ocb.com.vn.

(Nguồn: OCB)

Trả lời

0913.756.339