OCB được tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng

Trường hợp việc phát hành cổ phần để tăng vốn dẫn đến cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên, Ngân hàng Phương Đông – OCB phải trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận theo đúng quy định của pháp luật.

tienn-5479-1415731608.jpg

Ngân hàng lỗi hẹn kế hoạch tăng vốn.

Trong mùa đại hội cổ đông năm 2014, ngoài OCB, nhiều ngân hàng đã trình phương án tăng vốn điều lệ với tổng mức vốn dự kiến tăng vào khoảng 12.600 tỷ đồng. Trong đó NamABank, SaigonBank trình kế hoạch tăng vốn lên 4.000 tỷ đồng; BaoVietBank muốn tăng vốn từ 3.000 tỷ lên 5.200 tỷ đồng; DongA Bank đề ra mục tiêu tăng vốn từ 5.000 tỷ lên 6.000 tỷ; VPBank muốn tăng vốn lên 7.325 tỷ đồng và SHB thông qua việc nâng vốn điều lệ lên 11.082 tỷ đồng…

Để đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng, trước đó Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại phải đáp ứng vốn điều lệ tối thiểu 3.000 tỷ đồng vào năm 2010.

Đồng thời, nhà quản lý đã xây dựng dự thảo nghị định về việc ban hành danh mục mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, với mức vốn điều lệ sẽ tăng lên 5.000 tỷ đồng trong năm 2012 và 10.000 tỷ đồng trong năm 2015. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế khó khăn, ảnh hưởng lớn đến hoạt động ngân hàng nên lộ trình này đến nay vẫn chưa được triển khai.

Hoài Thu

Trả lời

0913.756.339