Ngân hàng Xây dựng họp cổ đông bất thành

Thông tin từ Ngân hàng Xây dựng (VNCB) cho biết, cuối tuần qua, tại Hội trường Thống Nhất của UBND Tỉnh Long An, ngân hàng đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2015.

Trước đó, dự kiến chương trình Đại hội sẽ thông qua một số nội dung quan trọng như thông báo công khai về kết quả kiểm toán độc lập và thực trạng tài chính của ngân hàng đến 30/11/2014; đồng thời trình thông qua phương án bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật để nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng.

19-01-2015-9-51-24-SA-3657-1421654251.jp

Tuy nhiên, do tỷ lệ cổ đông tham dự chưa đủ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định, nên cuộc họp này không đủ điều kiện tiến hành.

VNCB dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần hai vào ngày 24/1/2015 và nếu tiếp tục bất thành, sẽ tổ chức lần ba vào 30/1/2015.

Ngân hàng Xây dựng Việt Nam tiền thân là Ngân hàng Đại Tín (Trust Bank) có 23 năm hoạt động. Vào thời điểm tái cấu trúc và đổi tên, tháng 5/2013, Trust Bank có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, tổng tài sản hơn 28.000 tỷ.

Tập đoàn Thiên Thanh đã cùng một số cổ đông tham gia góp vốn và tái cấu trúc Trust Bank, đổi tên thành Ngân hàng Xây dựng Việt Nam, với tôn chỉ hoạt động là ngân hàng đa năng đầu tiên tập trung ưu tiên phục vụ lĩnh vực xây dựng.

Lệ Chi

Trả lời

hotline Vinhomes Central Park