MHB triển khai dịch vụ thu thuế điện tử

Việc hợp tác triển khai dịch vụ thu thuế điện tử nhằm thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Người nộp thuế sẽ dễ dàng thực hiện trách nhiệm đóng thuế mọi lúc mọi nơi, góp phần thực hiện mục tiêu hiện đại hóa công tác thu nộp ngân sách nhà nước.

Picture-092-5863-1426040761.jpg

Dịch vụ này cũng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước, thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt. Điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước được tiếp cận hình thức thu mới qua ngân hàng, đồng thời vẫn tuân thủ các quy định pháp luật.

Trong thời gian qua, Ngân hàng MHB luôn tích cực tham gia, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu hiện đại hóa và cải cách hành chính công của Chính phủ. Bắt đầu từ năm 2014, MHB đã triển khai chương trình thỏa thuận hợp tác, tổ chức phối hợp với Tổng cục Hải quan và Kho bạc Nhà nước trong việc thu ngân sách tại các điểm giao dịch của ngân hàng và các kênh thanh toán. Cho đến nay, doanh số thu hộ ngân sách nhà nước của nhà băng này đạt gần 9.000 tỷ đồng, trong đó doanh thu tại khu vực phía Nam chiếm 60%.

 Minh Trí

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời