Lãi quý III của Tập đoàn Đại Dương gấp hơn 10 lần

Báo cáo tài chính quý III của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Mã CK: OGC) cho thấy trong quý, doanh thu thuần đạt 939 tỷ đồng, tăng gần 76% so với cùng kỳ. Lợi nhuận thuần do đó tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ. Lãi sau thuế của Tập đoàn đạt 108 tỷ đồng, trong khi quý III năm ngoái chỉ là 10 tỷ đồng.

Nhờ đó, lợi ích của cổ đông công ty mẹ đạt hơn 96 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ con số này chỉ đạt vỏn vẹn 5 tỷ. 

Lũy kế từ đầu năm doanh thu thuần của công ty đạt 2.287 tỷ đồng, tăng 75%. Lãi sau thuế đạt 148 tỷ đồng, gấp rưỡi so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 450 đồng. 

Tập đoàn Đại Dương cũng vừa công bố kết quả kinh doanh công ty mẹ với khoản lợi nhận sau thuế quý III đạt 56,4 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lãi sau thuế đạt 80 tỷ đồng, tăng gần 83%.

Ngọc Tuyên

Trả lời

hotline Vinhomes Central Park