Kinh tế tăng trưởng cao nhất 4 năm

Dữ liệu thống kê cũng cho thấy đây cũng là năm đầu tiên sau ba năm, GDP hoàn thành vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra (mục tiêu năm nay là 5,8%). Trong đó, tăng trưởng GDP cả nước cũng được cải thiện theo từng quý, quý I tăng 5,06%; quý II tăng 5,34%; quý III tăng 6,07% và quý IV tăng 6,96%.

Tính theo giá so sánh năm 2010, tổng sản phẩm trong nước năm nay đạt gần 2,7 triệu tỷ đồng, trong khi năm ngoái đạt hơn 2,5 triệu tỷ đồng. Nếu tính theo giá hiện hành, GDP năm nay đạt hơn 3,9 triệu tỷ đồng trong khi năm ngoái đạt gần 3,6 triệu tỷ đồng.

KTeVN2014-500x300-1762-1419667475.jpg

Cơ cấu nền kinh tế được Tổng cục Thống kê nhận xét tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục giảm, trong khi khu vực công nghiệp và xây dựng tăng lên, khu vực dịch vụ gần như duy trì so với năm ngoái. 

Năm qua, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 7,6%, cao hơn nhiều mức tăng 5,6% của năm ngoái với xu hướng tăng nhanh vào các tháng cuối năm (Quý IV tăng 10,1%, cao gần gấp đôi mức tăng 5,3% của quý đầu năm). Một số ngành có chỉ số sản xuất năm tăng cao như sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính, điện thoại di động, sản xuất xe có động cơ, sản xuất da giày…

Cùng với đó, tốc độ tăng của chỉ số tồn kho có xu hướng giảm. Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 1/12/2014 tăng 10% so với cùng thời điểm năm 2013, thấp hơn mức 20,1% hồi năm 2012 và 10,2% năm 2013. Tỷ lệ tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bình quân 11 tháng là 74,5%.

Trước sự hồi phục của nền kinh tế, vốn đầu tư phát triển năm nay có sự cải thiện. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện năm 2014 tăng 11% so với năm 2013 và bằng 31% GDP, cao hơn mức 30,4% của năm trước.

Thu ngân sách năm nay cũng ước vượt dự toán năm khi con số đến giữa tháng 12 đạt 814.100 tỷ đồng, bằng 104% dự toán. Trong khi đó, chi ngân sách cùng kỳ ước đạt 968.500 tỷ đồng, bằng 96% dự toán năm. Ước tính, bội chi ngân sách năm nay là 154.400 tỷ đồng, bằng 5,7% GDP theo giá so sánh.

Về sức cầu, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2014 cũng ước tăng 10,6% so với năm 2013, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 6,3%, cao hơn mức tăng 5,5% của năm 2013. 

Sang năm 2015, trước những diễn biến khả quan của nền kinh tế, Quốc hội đặt mục tiêu GDP năm tới tăng 6,2%, lạm phát kiểm soát ở mức 5%.

Phương Linh

Trả lời

0913.756.339