Khi nào dự án Safira Khang Điền hoàn tất bàn giao nhà