IFC đầu tư 6,5 triệu USD cho PAN

Khoản đầu tư cổ phần của IFC chiếm khoảng 5% vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Xuyên Thái Bình Dương (Mã CK: PAN). Đại diện PAN cho biết, nguồn vốn này sẽ giúp công ty hiện thực hóa chiến lược dài hạn trong việc sáp nhập và hợp nhất thêm các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm. 

Gần đây, IFC đã thúc đẩy mạnh các hoạt động đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Riêng trong năm tài chính 2014, IFC đã đầu tư 4 tỷ USD vào chuỗi cung ứng nông nghiệp – từ sản xuất tại nông trường cho tới các hoạt động bán lẻ, nhằm tăng cường sản xuất, nâng cao thanh khoản, phát triển hoạt động hỗ trợ và phân phối. Cho đến cuối năm tài chính 2014, tổng danh mục đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp của IFC là 6,1 tỷ USD.

Trong khi đó, PAN đang thực hiện kế hoạch sáp nhập và phát triển các công ty nông nghiệp, thực phẩm tiêu dùng tại thị trường Việt Nam, đồng thời mở rộng ra Đông Nam Á.

Ngọc Tuyên

Trả lời

0913.756.339