Có thể nhập khẩu sản phẩm công nghệ đã sử dụng

Bộ Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Tư pháp, các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng về một số trường hợp xem xét, cho phép nhập khẩu đối với những sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc danh mục cấm nhập khẩu. Văn bản này phải quy định rõ các điều kiện, tiêu chí, quy trình thủ tục nhập khẩu.

Đồng thời, Phó thủ tướng cũng nhấn mạnh phải đảm bảo nguyên tắc hạn chế tối đa việc nhập khẩu sản phẩm cũ, lạc hậu chất lượng kém, rác thải công nghệ nhằm bảo vệ môi trường và sản xuất trong nước…

Trước đó, các đơn vị như Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP HCM đã có đề xuất về việc cho phép nhập khẩu các sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng. Lý do đưa ra là một số doanh nghiệp kêu gặp khó khăn trong việc nhập các thiết bị như máy tính bảng, điện thoại cũ với mục đích nghiên cứu và phát triển.

Ngọc Tuyên

Trả lời

0913.756.339