Chung cư phải có ít nhất 2% chỗ đỗ xe cho người khuyết tật

Theo Thông tư số 21/2014/TT-BXD ngày 29-12-2014 của Bộ Xây dựng về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng, trong bãi đỗ xe công cộng và bãi đỗ xe trong các tòa nhà phải có chỗ đỗ xe của người khuyết tật vận động. Số lượng chỗ đỗ xe cho người khuyết tật vận động trong bãi đỗ xe phải tuân theo tỷ lệ 1/50, cụ thể nếu bãi đỗ xe có từ 5-50 chỗ thì phải có ít nhất 1 chỗ để xe cho người khuyết tật vận động. Đối với nhà chung cư, cần dành ít nhất 2% chỗ đỗ xe cho người khuyết tật vận động.

Thông tư này quy định chỗ đỗ xe của người khuyết tật vận động bao gồm chỗ đỗ xe mô tô ba bánh, xe lăn. Kích thước tối thiểu cho một chỗ đỗ xe của người khuyết tật vận động là 2,35 m2/xe.

Vị trí chỗ đỗ xe của người khuyết tật vận động phải được bố trí gần đường vào, lối vào công trình. Đối với các bãi đỗ xe công cộng thì chỗ đỗ xe của người khuyết tật vận động phải gần với đường dành cho người đi bộ.

Thông tư cũng nêu rõ, tại các điểm chờ xe buýt khi có sự thay đổi cao độ phải bố trí vệt dốc hay đường dốc và đặt các tấm lát nổi hoặc đánh dấu bằng các màu sắc tương phản trên đường chờ để người khuyết tật đến được các phương tiện giao thông, đồng thời tại các điểm chờ xe buýt phải bố trí chỗ ngồi cho người khuyết tật và có khoảng trống dành cho xe lăn.

Công trình hoặc một hạng mục công trình ít nhất phải có một lối vào đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng. Lối vào cho người khuyết tật phải dẫn thẳng đến quầy lễ tân và các không gian chính của công trình. Chiều rộng thông thủy của cửa ra vào công trình không nhỏ hơn 0,9m, cửa ra vào các phòng chức năng bên trong công trình không nhỏ hơn 0,8m.

Đối với thang máy trong công trình xây dựng, thông tư quy định kích thước thông thuỷ của cửa thang máy sau khi mở không nhỏ hơn 0,9 m. Kích thước thông thuỷ bên trong buồng thang máy không nhỏ hơn 1,1 x 1,4 m, đồng thời cửa thang máy phải được lắp đặt thiết bị tự đóng mở, thời gian đóng mở phải lớn hơn 20 giây để đảm bảo an toàn cho người khuyết tật.

Về lối thoát nạn tại các công trình xây dựng, Thông tư 21/2014/TT-BXD yêu cầu phải bố trí khu vực chờ cứu hộ cho người khuyết tật. Khu vực chờ cứu hộ phải gắn trực tiếp với cầu thang thoát nạn và phải có biển báo, biển chỉ dẫn và hệ thống liên lạc hai chiều bằng cả hình ảnh và âm thanh.

Trả lời

0913.756.339