ADPi chưa cam kết đầu tư 2 tỉ USD vào sân bay Long Thành