Quy trình thủ tục chuyển nhượng căn hộ Vinhomes Central Park. Các bước mua bán chuyển nhượng căn hộ Vinhomes, Quý khách cần phải biết để tiến hành thủ tục mua bán căn hộ vinhomes đúng pháp luật quy định.

Rất nhiều khách hàng mua bán căn hộ Vinhomes Central Park, chưa nắm rõ quy trình thủ tục chuyển nhượng căn hộ Vinhomes Central Park. Xin chia sẻ với mọi người các bước và quy trình chuyển nhượng căn hộ Vinhomes Central Park như sau:

+ Đối với trường hợp chưa nhận nàn giao căn hộ Vinhomes, thì thủ tục chuyển nhượng căn hộ Vinhomes như sau:

–    Bước 1 : Khách hàng cũ sẽ phải hoàn tất các nghĩa vụ tài chính còn liên quan đến căn hộ: tiền thanh toán+ lãi phát sinh (nếu có)
–    Trường hợp căn hộ vay ngân hàng sẽ phải hoàn tất các thủ thục tất toán với ngân hàng: cung cấp cho chủ đầu tư thông báo giải chấp, đơn yêu cầu xóa ĐK, kết quả xóa ĐK
–    Bước 2: Khách hàng ký đơn xin xác nhận chưa bàn giao căn hộ: từ 3-5 ngày sau kể từ ngày ký khách hàng nhận lại đơn này + hóa đơn VAT + xác nhận thanh toán
–    Bước 3: Khách hàng nhận toàn bộ hóa đơn VAT + đơn xin xác nhận chưa bàn giao căn hộ ra công chứng cơ quan thuế để làm các thủ tục tiếp theo.
–    Bước 4: Sau khi công chứng, nộp thuế khách hàng bổ sung các giấy tờ sau với CĐT:
•    Văn  bản chuyển nhượng HĐMB: 4 bản gốc
•     Thông báo nộp thuế: 1 bản gốc + 3 sao y bản chính
•    Hợp đồng mua bán bản chính
Sau các thủ tục này, chúng tôi sẽ làm xác nhận chuyển nhượng sang cho người mới từ sau 10-15 ngày.

+ Đối với trường hợp đã nhận bàn giao căn hộ Vinhomes, thì thủ tục chuyển nhượng căn hộ Vinhomes như sau:

–    Bước 1: Trường hợp căn hộ vay NH sẽ phải hoàn tất thủ tục tất toán với NH: cung cấp cho CĐT thông báo giải chấp, đơn yêu cầu xóa ĐK, kết quả xóa ĐK
–    Khách hàng ký hồ sơ tất toán theo form của CĐT
–    Bước 2: ký đơn xác nhận chưa làm thủ tục cấp sổ: từ sau 3-5 kể từ ngày ký KH nhận lại đơn này + hồ sơ tất toán + hóa đơn VAT + xác nhận thanh toán + biên bản bàn giao/ TT phí DV
–    Bước 3: ra phòng công chứng, cơ quan thuế để làm các thủ tục tiếp theo. Yêu cầu Phòng công chứng ghi đầy đủ số CMND/CCCD/Passport, Ngày cấp, Nơi cấp.
–    Bước 4: Sau khi công chứng, nộp thuế KH bổ sung các giấy tờ sau với CĐT
•    CMND + Hộ khẩu + giấy đk kết hôn của bên mua và bên bán
•    Văn bản chuyển nhượng HĐMB : 4 bản gốc
•    Thông báo nộp thuế: 1 bản gốc + 3 sao y bản chính
•    Biên lai thu tiền: 1 bản gốc + 3 sao y bản chính
•    Hợp đồng mua bán bản chính
•    Biên bản bàn giao/ TT phí DV
Sau các thủ tục này, chúng tôi sẽ làm xác nhận chuyển nhượng sang cho người mới từ sau 10-15 ngày.

+ Đối với trường hợp là công ty, Khách hàng cần cung cấp các thông tin sau:
–    Giấy phép đăng ký KD, photo công chứng
–    Biên bản hợp đồng gốc của công ty về quyết định mua căn hộ trên ( nếu là công ty nhiều thành viên ) : biên bản họp cần nêu rõ vốn điều lệ công ty, giá mua căn hộ, quyết điịnh ủy quyền cho người được đứng tên đại diện trên HĐMB,… có chữ ký đồng ý của các thành viên có tên trên giấy phép ĐKKD
–    Hộ khẩu, CM công chứng của người đại diện đứng tên trên HĐMB

(Lưu Ý Chủ Đầu Tư Không Tiếp Nhận Văn Bản Tặng Cho Căn Hộ Vinhomes, Chờ Ra Sổ Hồng Sẽ Tiến Hành Theo Quy Định )
Tóm lại các quy trình, thủ tục chuyển nhượng căn hộ Vinhomes quý khách cần tiến hành theo các bước sau:
Bước 1: Sau khi tiến hành đặt cọc thỏa thuận mua căn hộ thì phải Xin CĐT xác nhận cho chuyển nhượng căn hộ Vinhomes.
Bước 2: Hai bên tiến hành công chứng hợp đồng mua bán tại phòng công chứng.
Bước 3: Đóng thuế, phí liên quan đến việc chuyển nhượng căn hộ.
Bước 4: Bên chủ mới bổ sung hồ sơ để chủ đầu tư cập nhật tiên mới trên hợp đồng, có thể là hợp đồng mới, nhưng thường là in phụ lục đính kèm hợp đồng cũ. Sau này ra sổ hồng thì tên của người mới được cập nhật trên sổ hồng.
Giấy tờ liên quan đã được liệt kê chi tiết ở trên.